Brukeravtale

Følgende brukeravtale (“brukeravtale”) styrer bruken av www.stavangertreservice.com (“nettsted”, “Stavanger Treservice”, “vi”, “oss”).

Din registrering på nettstedet og bruk av ethvert aspekt av nettstedet vil utgjøre din samtykke til å overholde disse reglene.

Brukeravtalen kan endres fra tid til annen; fortsatt tilgang til nettstedet av deg vil utgjøre at du godtar eventuelle endringer eller revisjoner av brukeravtalen. Hvis det gjøres endringer, vil Stavanger Treservice varsle brukerne.

Hvis du ikke følger disse reglene, kan det føre til suspensjon eller stopp av din tilgang til nettstedet, uten varsel.

Overvåkning

Vi kan overvåke aktivitet på nettstedet for å støtte overholdelse av denne brukeravtalen, og kan, hvis det anses passende, slette innhold som ikke er i samsvar. Alle brukere av nettstedet godtar herved spesifikt slik overvåking og potensiell sletting. Likevel gir vi ingen garantier eller garantier om at: (1) Nettstedet, eller noen del av det, vil bli overvåket for nøyaktighet eller uakseptabel bruk, (2) tilsynelatende faktaforklaringer vil bli autentisert, eller (3) vi vil ta enhver spesifikk handling (eller noen handling i det hele tatt) i tilfelle tvist om overholdelse eller manglende overholdelse av denne brukeravtalen.

Registreringsinformasjon

Stavanger Treservice kan til tider kreve at du registrerer deg for å bruke visse deler av nettstedet, eller nettstedet som helhet. For å gjøre dette kan det hende du må velge et passord, brukernavn og annen registreringsinformasjon (samlet “Registreringsinformasjon”). Du godtar og bekrefter at all registreringsinformasjon fra deg tilhører deg og at du ikke registrerer en konto for noen andre.

Hvis du registrerer en konto, er du alene ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til registreringsinformasjonen din. Du kan ikke autorisere andre til å bruke registreringsinformasjonen din. Du kan ikke sub-lisensiere, overføre, selge eller tildele registreringsinformasjonen til noen tredjepart uten vår skriftlige godkjenning. Ethvert forsøk på å gjøre det vil være ugyldig og anses som brudd på denne brukeravtalen.

Du er eneansvarlig for all bruk eller aktivitet på kontoen din, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av kontoen av enhver person som bruker registreringsinformasjonen din, med eller uten autorisasjon, eller som har tilgang til en datamaskin der kontoen din er eller er tilgjengelig.

Bruk Av Tjenesten Av Deg

Nettstedet er ikke beregnet for brukere under 13 år. Slike brukere er uttrykkelig forbudt fra å sende sin personlig identifiserbare informasjon til oss. All informasjon sendt av slike brukere vil ikke bevisst bli brukt, lagt ut eller beholdt av oss.

Med mindre annet er spesifisert, er nettstedet kun ment for personlig bruk. Du kan ikke autorisere andre til å bruke nettstedet, og du er ansvarlig for all bruk av nettstedet av deg og av dem du tillater å bruke, eller gi tilgang til, nettstedet.

Nettstedet kan inneholde grafikk, tekst, fotografier, bilder, video, lyd og annet materiale som er identifisert for din bruk (“materiale”). Materialet kan være beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre lover om åndsverk. Likevel gir vi (og våre lisensgivere) deg den begrensede, ikke-eksklusive, retten og lisensen til å bruke materialet som beskrevet på nettstedet og som begrenset av denne brukeravtalen.

Nettstedet inneholder også annen grafikk, tekst, fotografier, bilder, video, lyd, programvare, kode og annet materiale som er levert av Stavanger Treservice eller dets lisensgivere og ikke er identifisert som, eller beregnet, for din bruk, inkludert uten begrensning organisasjonen , design, kompilering og “utseende og følelse” av nettstedet og all annonsering derpå (“nettstedets innhold”). Nettstedets innhold er beskyttet av opphavsrett, varemerker og andre immaterielle lover, og tilhører Stavanger Treservice eller dets lisensgivere. Kopiering, reproduksjon, publisering, visning, omorganisering, omfordeling, modifisering, revisjon, endring, beskjæring, størrelse på nytt, reverse engineering, bevegelse, fjerning, sletting eller annen bruk eller endring av deg, direkte eller indirekte, av et slikt nettsted Innhold, inkludert men ikke begrenset til fjerning eller endring av reklame, er forbudt.

Du må ikke på noen måte gjøre kommersiell eller annen uautorisert bruk, ved publisering, videresending, distribusjon, deling eller på annen måte, av materiale som er innhentet via nettstedet, inkludert uten begrensning av materialet eller nettstedets innhold, med mindre det er tillatt ved lov eller som uttrykkelig tillatt skriftlig av denne brukeravtalen eller nettstedet.

Du godtar å ikke forstyrre, overvelde, angripe, modifisere, reversere eller forstyrre nettstedet eller tilhørende programvare, maskinvare og/eller servere på noen måte, og du godtar å ikke hindre eller forstyrre andres bruk av nettstedet.

Annet enn å koble til Stavanger Treservices servere ved hjelp av http-forespørsler ved hjelp av en nettleser, kan du ikke prøve å få tilgang til Stavanger Treservices servere på noen måte – inkludert, uten begrensning, ved å bruke administratorpassord eller ved å bli en administrator mens du bruker nettstedet eller på annen måte.

Du erkjenner at Stavanger Treservice ikke har gjennomgått og ikke godkjenner innholdet på alle nettstedene som er lenket fra dette nettstedet og ikke er ansvarlig for innholdet eller handlingene til andre nettsteder som er lenket fra dette nettstedet.

Ethvert nettsted du besøker som er koblet fra Stavanger Treservice, er utelukkende på egen risiko.

Kommentarer Av Andre Godkjennes Ikke Av Stavanger Treservice

Stavanger Treservice støtter ikke nødvendigvis, sanksjonerer, oppmuntrer, bekrefter eller er enig i kommentarene, meningene eller uttalelsene som er lagt ut av brukere på nettstedet. All informasjon eller materiale som er lagt ut på nettet, inkludert meninger, er synspunkter og ansvar for de som legger ut uttalelsene og ikke nødvendigvis representerer Stavanger Treservice eller dets tredjeparts tjenesteleverandører. Du godtar at Stavanger Treservice og dets tredjeparts tjenesteleverandører ikke er ansvarlige, og skal ikke ha noe ansvar overfor deg, med hensyn til informasjon eller materiale som er lagt ut av andre, inkludert ærekrenkende, støtende eller ulovlig materiale, til og med materiale som bryter denne brukeravtalen.

Opphavsrettsklager

Stavanger Treservice respekterer andres intellektuelle eiendom, og vi ber brukerne våre om å gjøre det samme. Stavanger Treservice kan under passende omstendigheter og etter eget skjønn suspendere eller avslutte tilgangen til og iverksette andre tiltak mot brukere, abonnenter, registranter og kontoinnehavere som krenker andres opphavsrett.

Hvis du mener at arbeidet ditt er kopiert og er tilgjengelig på nettstedet på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, eller at nettstedet inneholder lenker eller andre referanser til et annet online sted som inneholder materiale eller aktivitet som krenker dine opphavsrettigheter, kan du varsle det til Stavanger Treservice via alternativet Email Oss på vår hjemmeside.

Skadesløsholdelse

Du godtar å holde Stavanger Treservice og dets tilknyttede selskaper, ansatte, agenter, representanter og tredjeparts tjenesteleverandører skadesløs, og for å forsvare og holde dem alle beskyttet fra alle krav og forpliktelser (inkludert advokatkostnader og andre kostnader) som kan oppstå fra innsendingene dine, fra din uautoriserte bruk av materiale hentet gjennom nettstedet, eller fra brudd på denne brukeravtalen, eller fra slike handlinger gjennom din bruk av nettstedet.

Stavanger Treservice vil kunne inngå et sammarbeid med en service bedrift eller annet foretak (“partner”) som utfører tre service tjenester som trefelling, trepleie, stubbefresing, flishugging, lanskapsarbeid, tomterydding, etc. (“tretjenester”) Det kan være et sammarbeid hvor Stavanger Treservice vil generere kunder og hvor partner vil utføre de faktiske tretjenester.

Partner vil holde Stavanger Treservice skadesløs for en enhver skade, byrde, liability, krav eller liknende som kunne oppstå som følge av utførelse av disse tretjenester.

Redigering Og Sletting

Stavanger Treservice forbeholder seg retten til, men forplikter seg ikke til å gjennomgå, redigere, flytte eller slette materiale som er tilgjengelig for visning eller plassert på nettstedet, etter eget skjønn, uten varsel.

Ytterligere Regler

Stavanger Treservice forbeholder seg retten til, fra tid til annen, å legge ut ytterligere bruksregler som gjelder for bestemte deler av nettstedet. Slike tilleggsregler vil bli lagt ut i de relevante delene av nettstedet. Din fortsatte bruk av nettstedet utgjør ditt samtykke til å overholde disse tilleggsreglene. Hvis det gjøres endringer, vil Stavanger Treservice varsle brukerne.

Ansvarsfraskrivelse Og Ansvarsbegrensning

Du erkjenner at du bruker nettstedet på egen risiko. Nettstedet leveres “som det er”, og Stavanger Treservice, dets tilknyttede selskaper og tredjeparts tjenesteleverandører fraskriver seg herved uttrykkelig alle garantier, uttrykkelig og underforstått, inkludert men ikke begrenset til noen garantier om nøyaktighet, pålitelighet, tittel, salgbarhet, ikke-krenkelse, egnethet for et bestemt formål eller annen garanti, tilstand, garanti eller representasjon, enten muntlig, skriftlig eller i elektronisk form, inkludert, men ikke begrenset til, nøyaktigheten eller fullstendigheten av informasjonen som er inneholdt der eller gitt av nettstedet. Stavanger Treservice, dets tilknyttede selskaper og tredjeparts tjenesteleverandører bekrefter eller garanterer ikke at tilgangen til nettstedet vil være uavbrutt eller at det ikke vil oppstå feil, feil eller mangler eller tap av overført informasjon, eller at det ikke vil bli overført virus på nettsted.

Stavanger Treservice, dets tilknyttede selskaper og tredjeparts tjenesteleverandører er ikke ansvarlig overfor deg eller tredjeparter for direkte, indirekte, spesielle, følgeskader eller straffeskader som angivelig kan oppstå som følge av denne brukeravtalen, levering av nettstedet nedenfor, din tilgang til eller manglende tilgang til nettstedet, inkludert for virus som påstås å ha blitt hentet fra nettstedet, din bruk av eller avhengighet av nettstedet eller informasjonen eller materialet som er tilgjengelig på nettstedet, uavhengig av type krav eller arten av årsaken til handling, selv om den er informert om muligheten for slike skader.

Du godtar herved å frigjøre Stavanger Treservice, dets tilknyttede selskaper og tredjeparts tjenesteleverandører, og hver av deres respektive direktører, offiserer, ansatte og agenter fra krav, krav og skader (faktiske og følgeskader) av enhver art, kjent og ukjent, mistenkte og intetanede, avslørte og ikke avslørte påstander, som skyldes eller på noen måte er forbundet med din bruk av dette nettstedet.

Oppsigelse eller suspensjon av tilgang til nettstedet

Stavanger Treservice har rett til å avslutte og/eller suspendere din mulighet til å få tilgang til nettstedet eller deler av det, av en eller annen grunn, uten varsel.

Jurisdiksjon

Stavanger Treservice representerer ikke at materiale på nettstedet er passende, tilgjengelig eller lovlig på et bestemt sted. De som velger å få tilgang til nettstedet gjør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse av lokale lover, hvis og i den utstrekning lokale lover er gjeldende.

Du godtar at denne brukeravtalen, for alle formål, skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Hvis du ikke godtar vilkårene i denne brukeravtalen, kan du gå ut av nettstedet ved å klikke på tilbake-knappen i nettleseren din for å gå tilbake til forrige side før Stavanger Treservice, eller lukke Internett-fanen eller vinduet.