Pris Stubbefresing

51 21 26 65
Gratis Befaring

Gratis Befaring

Email Oss

Send Oss En Epost

Hva Koster Stubbefresing I Stavanger Og Sandnes?

Prisen for fresing av en trestubbe vil i hovedsak avhenge av disse faktorene:

Størrelse på stubben: Å fjerne en stor trestubbe krever vanligvis mer tid og arbeid enn å fjerne en mindre en, noe som normalt resulterer i en høyere pris.

Tilgang med stubbefreser: For å fjerne trestubben ved hjelp av stubbefreseren vår, må vi ha tilgang til stubben. Grei tilgang vil hjelpe med å holde kostnaden nede.

Stubbens tilstand: En eldre eller råtten trestubbe er ofte mykere og derfor enklere å frese med en stubbefreser. Dette kan føre til en redusert pris.

Jord kvalitet: Når vi freser en trestubbe, så vil alltid noe jord bli dratt inn i freseren. Hvis jorden inneholder mye steiner, kan dette øke slitasjen på fresehjulet til stubbefreseren. Dette kan øke kostnaden noe.

Tretype: En tresort som gran er mykere enn bjørk og eik. Det er vanligvis enklere å frese myke tretyper, noe som kan resultere i en lavere pris.

Røtter: Hvis du ønsker, så kan vi også fjerne de største røttene. Men dette vil kreve mer arbeid, noe som vil resultere i høyere kostnader.

Fylling: Etter at vi har frest vekk trestubben, så vil det være et hull der stubben en gang stod. Vanligvis fyller vi hullet med trefliser fra roten, med et lag av jord på toppen. Hvis du ønsker en annen type fylling, eller annet etterarbeid, så er det bare å si ifra. Dette kan imidlertid påvirke prisen.

Best Pris Stubbefresing I Stavanger

Avhengig av disse faktorene kan prisen variere noe, men dette er våre priser for stubbefresing i Stavanger og Sandnes:

Diameter Pris (Kr)
Opp til 30 cm 2500
31 – 40 cm 3000
41 – 50 cm 3500
51 – 60 cm 4000
61 – 70 cm 4500
71 – 80 cm 5000
81 – 90 cm 5500
91 – 100 cm 6000
Over 101 cm 6500

Men det er viktig å presisere at prisen for jobben kan bli forskjellig fra det som er gitt over. Det kan være spesielle omstendigheter ved jobben din som kan påvirke prisen. Derfor er prisene over ment å være veiledende.

Men vi kan gi deg et pristilbud på to måter:

Video eller bilder: Hvis du sender oss en video eller bilder av stubben og området rundt, kan vi i noen tilfeller gi deg et pristilbud basert på dette.

Gratis befaring: Vi kan også komme på en befaring for å inspisere stubben. Befaringen er gratis og uforpliktende.

Etter at vi har forstått omfanget av jobben, vil vi gi deg et detaljert skriftlig pristilbud. Dette tilbudet vil inneholde en oversikt over kostnaden, samt en beskrivelse av arbeidet som skal utføres. Vi vil også inkludere andre opplysninger slik som tidsrammer og annet som er relevant for jobben.

Dette vil gi deg en full oversikt over hva som vil bli levert, slik at du kan ta en velinformert avgjørelse om du vil velge oss til å gjøre jobben.

Kontakt oss her for å sende oss video eller bilder, eller for å avtale en gratis befaring. 👍

51 21 26 65

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Email Oss

Send Oss En Epost

Og hvis du vil at vi skal hjelpe deg med å frese mer enn en stubbe, vil vi tilby deg en kvantumsrabatt. 👍

Hvis du vil vite mer om hvordan vi gjør en stubbefresing, hva slags maskiner vi bruker, vårt fokus på trygghet (og mer), så finner du mer info på siden som er dedikert til stubbefresing i Stavanger og Sandnes.

Og du finner mer informasjon om priser for stubbefresing i Stavanger og Sandnes på vår Google side.