Tomterydding

51 21 26 65

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Email Oss

Send Oss En Epost

Tomterydding I Stavanger Og Sandnes

Trenger du hjelp til å rydde og klarere en tomt for trær og vegetasjon?

Vi har over 20 års erfaring med tomterydding i Stavanger, og vår erfaring og kompetanse gjør at vi kan håndtere et hvilket som helst oppdrag.

Vårt team har den nødvendige kompetansen, utstyret, maskineriet og arbeidskraften til å gjøre en grundig og solid jobb. Vi tilbyr våre tjenester til både private kunder, entreprenører og kommuner, og ingen jobb er for stor eller for liten for oss.

Vi utfører jobben:

Trygt

Korrekt

Raskt

Og til den beste prisen

Kontakt oss for å avtale et passende tidspunkt for gratis befaring. Etter befaringen vil vi gi deg et uforpliktende pristilbud. 👍

51 21 26 65

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Email Oss

Send Oss En Epost

Billigst Tomterydding I Stavanger

Hvorfor Foreta En Tomterydding?

Dette er tre av de vanligste grunnene til at personer og foretak ønsker å rydde en tomt:

Ny konstruksjon / utvidelse: Hvis du vil bygge et hus, industribygg, parkeringsplass eller annet, så er det ofte nødvendig å klarere tomten for trær og annen vegetasjon.

Fjerne overvekst: En tomt kan bli totalt gjengrodd. En tomterydding kan derfor være ønskelig for å forbedre sikkerheten, for å forbedre utsikten eller for igjen å kunne anvende tomten.

Renovering: Tomterydding kan være del av en større renovering av en tomt, hvor du ønsker å starte med ‘blanke ark’.

Rydde Tomt I Stavanger

Hvordan Kan Vi Hjelpe Deg Med Tomterydding I Stavanger?

Det første vi gjør er å kommer på befaring for å vurdere tomten du vil ha ryddet.

Vår befaring er uforpliktende helt kostnadsfri for deg. Kontakt oss her, så avtaler vi et passende tidspunkt. 👍

51 21 26 65

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Email Oss

Send Oss En Epost

Etter at vi har gjennomført befaringen, vil vi gi deg et detaljert skriftlig tilbud som inkluderer pris, tidsplan og alle andre nødvendige detaljer. Hvis du bestemmer deg for å gå videre med jobben, vil vi utarbeide en omfattende plan for tomteryddingen i samarbeid med dine ønsker og behov.

I denne planen vil vi beskrive hvordan oppdraget skal utføres: Vi vil identifisere hvilke trær som skal fjernes, hvilke som bare trenger å bli beskåret, vegetasjon og avfall som skal fjernes, og hva som eventuelt må flyttes til en annen plass.

Det er viktig for oss å jobbe i samarbeid med deg for å forstå dine ønsker for disponering av tomten. Vi vil ta hensyn til dine preferanser og bidra med vår ekspertise for å sikre at du får det endelige resultatet du ønsker.

Ved å gjøre en grundig planlegging og samarbeide tett med deg, vil vi sikre at vi utfører en effektiv og vellykket tomterydding.

Etter å ha blitt enige om en avtale, kan vi normalt starte jobben innen få dager. Dette kan variere avhengig av hvilke maskiner vi trenger og hvor lang tid det tar å transportere dem.

Kjapp Tomterydding I Stavanger

Hvordan Rydder Vi En Tomt?

Før vi starter arbeidet med å rydde tomten din, vil vi (som nevnt ovenfor) ha utformet en detaljert plan som beskriver hvordan tomten skal se ut etter at vi er ferdige. I denne planen vil vi spesifisere hvilke trær som skal beskjæres, hvilke som skal felles og hvilke som skal bli stående. Vi vil også beskrive hvordan vi vil fjerne uønsket vegetasjon, busker og overvekst.

Planen vil også inneholde instruksjoner om hvordan tømmeret skal kuttes og hvordan grener og annen vegetasjon skal flishugges. Dessuten vil planen muligens inneholde instruksjoner om at vi skal fjerne alle trestubber fra tomten.

Gjennom å følge denne planen, vil vi sikre at tomten blir ryddet på en effektiv og sikker måte, og at resultatet blir så nær som mulig det vi allerede har blitt enige om.

Profesjonell Tomterydding I Stavanger

Vi vil så starte ryddingen av tomten i henhold til den detaljerte planen. Planen vil sørge for at tomten får den ønskede formen når vi er ferdige. Vi vil bruke vi en kombinasjon av tunge maskiner, motorsager og manuell innsats for å få jobben gjort effektivt.

Tømmeret som blir fjernet fra tomten kan enten selges eller du kan bruke det som du selv ønsker.

Annen vegetasjon og avfall vil bli håndtert på en ansvarlig måte. Dette inkluderer å gjenbruke, resirkulere eller deponere materialene så langt det er praktisk mulig. Vi legger stor vekt på å håndtere avfallet på en bærekraftig måte, og vår prosess følger strenge miljøstandarder.

Når arbeidet er fullført, vil tomten være fullstendig ryddet og klar for neste fase. 

Vi gjør alltid vårt ytterste for å gjøre arbeidet så trygt, profesjonelt, kjapt, og bra kostnadsmessig for deg som mulig. Det er fordi vi vil at du skal bli superfornøyd med jobben, og vi vil også gjerne at du ringer oss neste gang du trenger hjelp med tretjenester. 👍

Hva Er Kostnaden For Tomterydding I Stavanger?

Det er 4 faktorer som hovedsaklig bestemmer prisen for tomterydding:

Størrelse på oppdraget: Jo mer arbeid det er, jo høyere vil kostnaden vanligvis bli. Det vil normalt koste mer å felle 150 trær, enn 20 trær (for eksempel).

Type terreng: Vi kan vanligvis rydde en flat tomt relativt raskt, mens en tomt i skrånende terreng med mange fjell og steiner normalt vil være mer utfordrende.

Deponering av avfall: Hvis det er store mengde avfall som må fjernes fra tomten vil det vanligvis øke kostnadene. 

Spesialbehandling av avfall: Hvis det også finnes avfall på tomten som må spesialbehandles (oljetanker, etc.), så vil dette vanligvis ha en innvirkning på kostnaden.

Sikker Tomterydding I Stavanger

Avhengig av disse faktorene, så vil kostnaden for tomterydding i Stavanger vanligvis ligge mellom Kr. 250 til Kr. 400 per kvadratmeter.

Men det er viktig å merke seg at kostnaden vil bli fastsatt individuelt for hvert prosjekt basert på en vurdering av det spesifikke oppdraget. Spesielle forhold kan føre til en høyere eller lavere kostnad.

For å beregne en nøyaktig pris for oppdraget, må vi først komme på en befaring for å vurdere omfanget av oppgaven.

Kontakt oss her, så avtaler vi et passende tidspunkt for en uforpliktende og gratis befaring. 👍

51 21 26 65

Gratis Befaring

Gratis Befaring

Email Oss

Send Oss En Epost

Sikkerhet Og Trygghet Kommer Først

Sikkerhet er vår prioritet nummer en når vi rydder en tomt. Et stort tre kan veie flere tonn kan potensielt påføre skade om det ikke håndteres riktig. I tillegg bruker vi ofte tungt maskineri. Hvis ikke maskineriet brukes på en korrekt måte, kan det medfører risiko for mennesker og omgivelser.

For å sikre en trygg og ansvarlig rydding, benytter vi sikre arbeidsmetoder og nødvendig sikkerhetsutstyr. Våre arbeidere har også ansvarsforsikring og personskadeforsikring, noe som gir ytterligere sikkerhet.

Vi har utviklet en plan for å adressere eventuelle faremomenter i vår egen drift og benytter sikker jobbanalyse. Dette gjør det mulig for oss å identifisere og redusere potensiell risiko så mye som mulig, og sikre en trygg og ansvarlig utførelse av alle oppdrag.

Du finner mer informasjon om tomterydding i Stavanger på vår Google side.